Pla Pilot d’Acció Conjunta (VP/2018/010)

  • VP/2018/010 – Pla Pilot d’Acció Conjunta
  • [pressupost 2.300.000 euros]
  • [Tancat el 19/07/2018] 
  • L’objectiu és finançar actuacions per assolir els objectius del Fons Social Europeu, com ara les recomanacions específiques per a cada país, iniciatives relatives a la desocupació de llarga durada, la desocupació juvenil, o la integració de migrants.
Comparteix