Vies complementàries per a la protecció i integració. AMIF-2020-AG-CALL-04. (AMIF).

Pressupost
Data límit
10.000.000 euros (Els projectes han de sol·licitar entre 700 mil i 2 milions d’euros).

Fins el 16 de febrer de 2021, 17:00h horari Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Promoting complementary pathways for people in need of protection and their further integration. AMIF-2020-AG-CALL-04.

Programa de finançament Fons per l’asil, les migracions i la integració – AMIF.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és la creació de nous sistemes d’admissió de persones que necessiten de protecció internacional amb el disseny i implementació de programes de vies complementàries.

Les propostes poden incloure una o més de les accions següents:

  • Per abordar les barreres a l’accés de la protecció internacional.
  • Programes per l’admissió i integració de persones que necessiten de protecció internacional.
  • Mobilització de suport local i creació de partenariats entre actors, com ara autoritats locals i estatals, comunitats locals, sindicats, institucions educatives i altres.
  • Intercanvi de coneixements i bones pràctiques, accions conjuntes per l’acollida, i desenvolupament de xarxes europees.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per consorcis d’un mínim de tres organitzacions elegibles, establertes en tres estats membres de la UE.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte DG Migration and Home Affairs.

Email: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europe.eu

Comparteix