Pressupost
Data límit
1.200.000 euros (Els projectes han de sol·licitar entre 300 mil i 600 mil euros).

Fins el 16 de febrer de 2021, 17:00h horari Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Migrant children’s transition to adulthood. AMIF-2020-AG-CALL-06.

Programa de finançament Fons per l’asil, les migracions i la integració – AMIF.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és estimular i donar suport a l’intercanvi de bones pràctiques i de coneixement entre actors (especialment administracions, organitzacions internacionals i privats) per donar suport a menors no acompanyats en la seva transició cap a l’edat adulta.

Les accions finançables poden ser:

  • Conferències, tallers, seminaris, trobades o visites d’estudi.
  • Programes d’intercanvi.
  • Desenvolupament de mòduls de formació.
  • Formació.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per consorcis d’un mínim de tres organitzacions elegibles, establertes en tres estats membres de la UE.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte DG Migration and Home Affairs.

Email: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europe.eu

Comparteix