Pressupost
Data límit

154.508.061,23 euros (subvenció determinada en funció de la població, exposada a l’Annex VII per a cada ens).

Fins el 15 de desembre de 2022, a les 15:00 hores.

Nom de la convocatòria

Bases reguladoras y convocatoria 2022, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). BDNS646161.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Aquests ajuts de concurrència no competitiva tenen com a finalitat la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals.

Actuacions subvencionables:

  • Millora de l’accessibilitat dels serveis públics digitals a ciutadania i empresa.
  • Reducció de la bretxa digital.
  • Millora de l’eficiència i eficàcia dels empleats públics.
  • Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
  • Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

Podran sol·licitar els ajuts els municipis entre 20 mil i 50 mil habitants, diputacions provincials, consells insulars, i comunitats autònomes uniprovincials.

Més informació

Pàgina web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Publicació de l’extracte al BOE.

Publicació de les bases al BOE.

Contacte

Ministerio de Política Territorial.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix