Pressupost
Data límit

550.000,00 euros (finançament del 70% dels costos elegibles).

Fins l’1 de febrer de 2021, a les 15:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria CALL FOR PILOT PROJECTS: UIA Transfer Mechanism.
Programa de finançament

URBACT – Cooperació territorial europea.

FEDER – Fons europeu de desenvolupament regional.

Objectius de la convocatòria i activitats finançables

URBACT i UIA (Accions Urbanes Innovadores) han desenvolupat un mecanisme pilot de transferència per a projectes UIA completats, amb la metodologia emprada a les xarxes URBACT.

Es donarà suport a 12 ciutats europees, organitzades en quatre xarxes, per adaptar i implementar les innovacions desenvolupades mitjançant el mecanisme UIA. L’objectiu és provar i avaluar el mecanisme de transferència de les innovacions cap a altres ciutats.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis de quatre ciutats, una de les quals ha d’haver participat a la 1a convocatòria UIA, de diferents països, almenys dos d’ells de regions menys desenvolupades.
Cerca de socis

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Cerca de socis de la convocatòria.

Més informació

Convocatòria.

Guia per a la creació de xarxes.

Manual del programa URBACT III.

Contacte

Commissariat Général à l’Egalité des Territoire.

Contacte del secretariat .

E-correu: uiatm@urbact.eu

Comparteix