Pressupost
Data límit

30.000.000,00 euros. (Es destinarà un màxim de 2 milions d’euros per projecte).

Fins el 27 de juny de 2019, a les 12:00, hora de França.

Nom de la convocatòria Third call for modular projects.
Programa de finançament INTERREG MED – Cooperació territorial europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Aquesta convocatòria està destinada a finançar exclusivament projectes de l’eix 1 (sub-objectiu “Creixement Blau”) i 3.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar organitzacions que hagin estat preseleccionades a la primera fase. Un total de 25 organitzacions són les que han passat aquesta selecció, i que per tant s’hi poden presentar.

Cerca de socis

Pàgina de cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Manual del programa.

Pàgina web del programa.

Contacte

Interreg MED Managing Authority.

Pàgina de contacte.

 

Comparteix