Pressupost
Data límit

Sense pressupost.

Fins el 15 d’agost de 2022.

Nom de la convocatòria Support SE(A)CAP mechanisms through Selected reference projects (SRP) key outcomes. SEACAP4SDG.
Programa de finançament ENI CBC Med – Instrument europeu de veïnatge.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu millorar l’eficiència energètica en edificis públics destinats a la prestació de serveis educatius i de salut.

La convocatòria proveïrà de suport tècnic a les administracions locals seleccionades, que rebran el suport d’una entitat externa i sessions específiques de formació per tal d’analitzar les accions necessàries per impulsar l’execució de plans que implementin mesures de millora de l’eficiència energètica en els edificis.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar autoritats locals i municipis, o agrupacions d’aquests.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte

Autoritat de gestió del Programa ENI CBC Med.

Pàgina de contacte.

 

Comparteix