Pressupost
Data límit
3.000.000,00 euros (fins el 90% del cost elegible. Sol·licitud mínima de 75 mil euros).

Fins l’1 d’abril de 2020, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Prorrogat fins el 15 d’abril.

Nom de la convocatòria Call for proposals for action grants to support transnational projects to enhance rights of persones suspected or accused of crime and the rights of the victims of crime. JUST-JACC-AG-2020.
Programa de finançament Programa de justícia.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Els objectius de la convocatòria són contribuir a l’aplicació del dret comunitari referent als drets de les persones sospitoses o acusades de crims, i a l’aplicació del dret comunitari referent als drets de les víctimes.

Les accions subvencionables són:

  • Analítica de dades, fonts d’informació, recerca, etc.
  • Intercanvi de bones pràctiques i desenvolupament de mètodes de treball transferibles a altres països participants.
  • Intercanvi d’informació i desenvolupament d’eines d’informació.
  • Capacitació de professionals.
  • Cooperació entre autoritats competents o prestadors de serveis.
  • Accions de comunicació.
  • Accions formatives.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de dues organitzacions, cadascuna establerta en diferents països participants.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte Comissió Europea. Direcció General de Justícia i Consum.
Pàgina de contacte.

E-correu: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europe.eu

Comparteix