Pressupost
Data límit

60.494.350,oo euros (subvenció entre el 60% i el 100%, per a projectes a partir de 200 mil euros).

Fins el 6 d’agost de 2022.

Nom de la convocatòria Convocatoria 2022 de la línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, en el marco del plan MRR. BDNS636986.
Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar el desenvolupament, per part d’entitats locals, de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i de sostenibilitat, així com de millora dels equipaments del sector comercial. Els projectes subvencionables incluran:

  • Eines d’informació a clients basades en macrodades i altres tecnologies.
  • Transformació digital de mercats que millorin el mercat omnicanal i l’experiència de compres.
  • Transformació digital del comerç de carrer i els canals curts de comercialització.
  • Obres de millora i condicionament per a la millora d’instal·lacions.
  • Reducció del consum de recursos.
  • Instal·lació de punts de lliurament intel·ligent.
  • Millora de l’eficiència energètica.
  • Reducció, separació, reutilització i reciclatge de residus.
  • Sensibilització i formació en competències tecnològiques
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar ajuntaments, diputacions, consells insulars, comarques i mancomunitats de municipis de més de 100 mil habitants.

Més informació

Pàgina web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Publicació al BOE.

Contacte

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix