Suport a l’educació cinematogràfica. EACEA 25/2019. (Europa Creativa).

Pressupost
Data límit
1.900.000 euros (finançament fins el 70% dels costos elegibles. La sol·licitud mínima ha de ser de 200 mil euros).
Fins el 12 de març 2020, 17:00h horari Brussel·les.
Nom de la convocatòria Support to Film Education. EACEA 25/2019.
Programa de finançament Europa Creativa.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Convocatòria destinada a promoure l’alfabetització cinematogràfica i a incrementar la formació de les audiències sonre treballs audiovisuals europeus.

Les accions elegibles seran projectes que proveeixin mecanismes de cooperació entre iniciatives d’educació cinematogràfica a Europa, i especialment que emprin eines digitals.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de tres entitats establertes en un país participant del programa MEDIA. Entre aquestes entitats hi poden haver administracions locals.
Cerca de socis Cerca de socis a la pàgina web de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte Agència Executiva per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura (EACEA).
Pàgina de contacte.
Comparteix