Pressupost
Data límit

2.368.984,26 (subvenció màxima de 75 mil euros i el 80% de despesa subvencionable).

Fins el 27 de setembre de 2022, a les 14:00.

Nom de la convocatòria

Convocatòria de subvencions per a ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Finanat per la Unió Europea NextGenerationEU. BDNS646673.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria de subvencions per a ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees rurals mitjançant el finançament de projectes i activitats que representin una contribució significativa a l’ecosistema cultural del territori té diferents finalitats:

  • Impulsar l’activitat, la creació, les pràctiques i els processos culturals contemporanis.
  • Promoure la dinamització, la modernització i la innovació dels sectors i agents culturals i creatiusd que treballen en el medi rural.
  • Afavorir la inclusió i estimular la participació ciutadana activa en l’activitat cultural.
  • Promoure la diversitat cultural, així com el diàleg i l’intercanvi rural-urbà.
  • Impulsar la contribució de la cultura als objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi podran presentar entitats de l’Administració local de Catalunya, organismes públics de l’Administració de la Generalitat, fundacions, associacions i altres entitats privades sense ànim de lucre, i empreses privades i altres entitats amb ànim de lucre, així com treballadors autònoms.

Més informació

Web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Text de les bases.

Contacte

Oficina de Suport a la Iniciatvia Cultural.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix