Subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya. TSF/2866/2020. (FSE).

Pressupost
Data límit
 38.417.716,00€ (subvencions segons mòduls/hora. Consultar bases reguladores).

Fins el 20 de novembre de 2020.

Nom de la convocatòria Resolució TSF/2866/2020, d’11 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és la formació de persones treballadores desocupades.

Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat, les especialitats no conduents a certificats de professionalitat i les pràctiques no laborals en empreses.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Podran ser beneficiàries les entitats previstes a l’apartat a) de la base 3.1 de l’annex 1 de les bases reguladores.
Més informació Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Pàgina web de la convocatòria.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix