Pressupost
Data límit
 80.000.000,00€ (subvencions segons mòduls/hora. Consultar bases reguladores).

Fins 15 dies després de la publicació en el DOGC.

Nom de la convocatòria Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades. BDNS637612.
Programa de finançament FSE+ – Fons social europeu +
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és la formació de persones treballadores desocupades.

Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat, les especialitats no conduents a certificats de professionalitat i les pràctiques no laborals en empreses.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Podran ser beneficiàries les entitats previstes a l’apartat a) de la base 3.1 de l’annex 1 de les bases reguladores.
Més informació Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Pàgina web de la convocatòria.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix