Pressupost
Data límit

9.823.916,70 euros (subvenció màxima de 500 mil euros i un 80% de la despesa subvencionable).

1 mes a partir de l’endemà de la publicació al DOGC.

Nom de la convocatòria

Subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels petits i mitjans municipis de Catalunya en el marc de les ajudes Next Generation UE. PRTR, Component 5, Inversió 1. BDNS636385.

Font del finançament NGEU – Next Generation EU.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Subvencions per a la realització d’inversions de millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua en baixa dels municipis mitjans i petits de Catalunya, en el marc de les ajudes europees NextGenerationEU.

La finalitat d’aquestes subvencions és reduir les fuites d’aigua a la xarxa de distribució urbana en baixa de municipis petits i mitjans de menys de 20.000 habitants amb la millora i/o renovació d’aquesta xarxa que maximitzi l’estalvi d’aigua amb una reducció de pèrdua d’aigua d’una mitjana del 20%, i/o incrementi la garantia del sistema.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi podran presentar ajuntaments de menys de 20 mil habitants i EMD de municipis de menys de 20 mil habitants. També mancomunitats, Consells Comarcals i altres ens de dret públic amb competències de gestió del servei d’abastament d’aigua en baixa.

Més informació

Pàgina web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Text de les bases.

Contacte

Departament de Presidència.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix