Pressupost
Data límit

7.732.707,00 euros .

Finalització de terminis segons línia de subvenció.

Nom de la convocatòria

Resolución de 8 de Noviembre de 2021, del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea del Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad durante 2021. BDNS593940.

Programa de finançament Cos Europeu de Solidaritat.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objecte de la convocatòria és incentivar la participació dels joves i les organitzacions en activitats de solidaritat accessibles i de gran qualitat com a mitjà per contribuir a reforçar la cohesió, la solidaritat, la democràcia i la ciutadania a Europa, i alhora responent  als reptes de la societat i enfortint les comunitats, amb especial atenció en promoure la inclusió social, principalment mitjançant el voluntariat.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits per a cadascuna de les accions establertes en el Reglament (UE) 2021/888 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2021, i a la guia del programa Cos Europeu de Solidaritat.
Més informació

Web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Convocatòria de la Comissió Europea.

Bases reguladores.

Contacte

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix