Pressupost
Data límit

6.990.885,14€

Fins al 5 de febrer, a les 12:00 hores de Brussel·les, per a projectes que comencin entre l’1 de maig i el 30 de setembre de 2020.

Fins el 7 de maig, a les 12:00 hores de Brussel·les, per a projectes que comencin entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 2020, i per a acords de col·laboració en matèria de voluntariat.

Fins l’1 d’octubre de 2020, a les 12:00 hores de Brussel·les, per a projectes que comencin entre l’1 de gener i el 31 de maig de 2021.

Nom de la convocatòria Subvenciones en el marco del Programa “Cuerpo Europeo de Solidaridad” para el año 2020. BDNS529250.
Programa de finançament Cos Europeu de Solidaritat.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu és incentivar la participació de la joventut i les organitzacions en activitats de solidaritat accessibles i de gran qualitat com a mitjà per contribuir a reforçar la cohesió, la solidaritat, la democràcia i la ciutadania a Europa, alhora que responent als reptes de la societat i efortint les comunitats, en especial la inclusió social, principalment mitjançant el voluntariat.

Es podran sol·licitar projectes en les següents Accions:

  • Voluntariat.
  • Pràctiques i llocs de treball.
  • Projectes de solidaritat.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits per a cadascuna de les accions establertes en el Reglament (UE) 2018/1475 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 d’octubre de 2018, i a la guia del programa Cos Europeu de Solidaritat.
Més informació

Pàgina del Cos Europeu de Solidaritat de l’INJUVE.

Extracte de la convocatòria en el BOE.

Pàgina de la BDNS.

Bases reguladores.

Contacte

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Instituto de la Juventud.

Pàgina de contacte.

 
Comparteix