Pressupost
Data límit
400.000,00 euros (fins el 100% de finançament).

Fins el 15 de març de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Sustainability Partnerships for SMEs adopting more sustainable practices. SMP-COSME-2021-SPP-01.

Programa de finançament

Programa sobre el mercat únic, la competitivitat de les empreses, incloses les petites i mitjanes empreses, i les estadístiques europees – COSME.

Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu la col·laboració de les organitzacions no governamentals per tal que aquestes les PIME en la transició sostenible dels seus negocis.

Es poden finançar accions com ara:

  • Gestió del projecte. Coordinació del consorci, seguiment de resultats, avaluació i recomanacions finals.
  • Implementació de l’acció. Identificació dels àmbits de millora, adopció de mesures, serveis d’assistència, formació, anàlisi i suport a la innovació.
  • Promoció. Preparació de casos d’èxit, materials, activitats de difusió i intercanvi amb altres projectes finançats.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de 3 organitzacions, de les quals com a mínim hi ha d’haver una empresa i una ONG. En poden formar part ens locals.
Més informació Pàgina web de la convocatòria .

Text de la convocatòria.

Programa de treball Single Market 2021-2024.

Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA).

E-correu: EISMEA-SMP-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Comparteix