Pressupost
Data límit

90.000,00 euros (es preveu finançar el 100% de 3 projectes fins un màxim de 30 mil euros).

Fins el 10 de juliol.

Nom de la convocatòria

Cross-KIC New European Bauhaus Call for Regions, Cities or Affiliated Entities: Capitalising on existing public realm solutions

Programa de finançament Comissió Europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria té com a objectiu que les ciutats participants puguin provar solucions per aconseguir la transformació del seu espai públic en un repte específic.

Les solucions aportades són:

  • CLEAR. Eina de co-disseny i planificació de l’espai públic que permet la participació ciutadana.
  • RAPID. Permet l’elaboració de prototips en 3D per donar suport a la presa de decisions.
  • FURNISH. Reconfiguració de l’espai públic mitjançant l’urbanisme tàctic al voltant de centres educatius amb l’objectiu d’ampliar les àrees de vianants.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de dues organitzacions, liderada per una ciutat de la UE.
Cerca de socis Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.
Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte EIT Urban Mobility.

E-correus: maria.marrugat@eiturbanmobility.eu i sigrid.ehrmann@eiturbanmobility.eu

Comparteix