Pressupost
Data límit
Aprovació de 17 projectes (5 ja aprovats, 12 disponibles en aquesta convocatòria) amb suport en forma d’assessorament valorat en 40 dies d’un expert/a per projecte.
11 de maig de 2020
Nom de la convocatòria Smart Rural 21
Programa de finançament
Contracte public Preparatory Action on the Smart Rural Areas in the 21st century
No AGRI 2019-EVAL-04 (Comissió Europea – DG Agri)
Objectius de la convocatòria i activitats finançables
L’objectiu general és promoure i inspirar als pobles perquè desenvolupin i apliquin enfocaments i estratègies intel·ligents a tota Europa a través de l’intercanvi de coneixements entre actors. Un altre objectiu és inspirar i influenciar el disseny de la futura Política Agrària Comuna (PAC) europea pel que fa a les seves intervencions en pobles intel·ligents (Smart Villages).
Finança les següents activitats de les quals els ens locals seleccionats se’n podràn beneficiar:
– Un expert especialista en desenvolupament estratègic i implementació de plans.
– Visites a altres pobles.
– Participació a esdeveniments de capacitació amb d’altres ens locals a través de l’Smart Villages Academy.
– Visibilitat a nivell europeu a través dels intercanvis i debats.
Criteris d’elegibilitat i partenariat
S’hi poden presentar pobles d’arreu d’Europa. Tot i que el programa no fa una definció exhaustiva de la categoria de “poble” , cal tenir en compte que Eurostat considera “poble” / “village” a aglomeracions urbanes de menys de 50.000 habitants, no obstant, el programa cerca preferentment a poblacions de menor dimensió (uns 15.000 habitants). Les poblacions poden estar en àmbits urbans, rurals o intermedis.
No són elegibles les mancomunitats, els consorcis, ni els consells comarcals.
Altres criteris d’elegibilitat seran que l’ens local:
– Necessiti suport, idees i inspiració per transformar-se en Smart Village.
– Que tingui líders amb entusiasme i compromesos a desenvolupar i implementar l’estratègia de poble intel·ligent.
– Que tingui la capacitat de mobilitzar recursos humans suficients pel procés cap a un poble intel·ligent.
– Que es vulgui beneficiar de suport extern especialitzat.
– Que tingui una capacitat tecnològica suficient (equipament per fer teleconferències, connectivitat) i una infrastructura (espais comuns) per dur a terme activitats. (tot i que no és un requisit).
– Que tingui algunes idees inicials, projectes prioritaris o activitats planificades sobre les quals els procés cap un poble intelligent es pugui desenvolupar. . (tot i que no és un requisit).
-Que estigui obert a l’intercanvi de coneixement i a la cooperació amb altres pobles i actors.
Més informació
Nota de Paisaje Transversal (entitat experta a l’Estat)
Contacte
Smart-rural@e40.eu
Paisaje Transversal: hola@paisajetransversal.org
Comparteix