Pressupost
Data límit
6.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució de 6 milions d’euros per projecte).

Fins el 23 de novembre de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Autonomous systems used for infrastructure protection. HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-02.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu la recerca en sistemes autònoms per a la protecció d’infraestructures.

Els projectes han de contribuir a algun d’aquests resultats: plans de contingència contra amenaces, desplegament de solucions autònomes per a la descontaminació d’infraestructures, desplegament de solucions autònomes per a la detecció d’amenaces, millora del coneixement i de solucions per a la protecció i resposta a atacs, ús de materials avançats i tecnologies intel·ligents.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Seguretat civil per a la societat”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix