Pressupost
Data límit

976.800,00 euros 

Fins el 15 d’octubre de 2020, a les 17:00, hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Selection of partners to carry out Europe Direct activities (2021-2025) in Spain. ED-ES-2020.
Font del finançament Comissió Europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és seleccionar els socis de la Unió Europea que gestionaran el programa EUROPE DIRECT en el període 2021-2025 per promoure activitats informatives i actuar com a antenes locals de la Unió. Aquests centres també actuen com a receptors de les demandes ciutadanes per traslladar-les cap a les institucions de la UE.

Les cinc tasques fonamentals dels socis seran:

  • Informació i participació de la ciutadania.
  • Relacions amb els mitjans de comunicació i multiplicadors locals.
  • Informació sobre temes sensibles de la UE a nivell local.
  • La UE en els centres educatius.
  • Promoció d’una xarxa regional de xarxes.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar organitzacions públiques i entitats privades amb finalitat de prestació de serveis públics.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte

Comissió Europea. DG de Comunicació.

Email: comm-es-ed-2021@ec.europa.eu

 
Comparteix