Segona convocatòria d’intercanvis i supervisió d’experts. (INTERREG EUROPE).

 

Pressupost
Data límit

Sense dotació pressupostària. 

Fins el 28 de juny de 2019.

Nom de la convocatòria Second call for interregional peer reviews.
Font del finançament INTERREG EUROPE – Cooperació territorial europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és oferir un servei d’assessorament expert als organismes públics de desenvolupament local i regional sobre la implementació de polítiques, mitjançant intercanvis amb experts d’altres zones de la UE.

Els àmbits temàtics que cobreix aquesta supervisió experta són:

  • Recerca i innovació.
  • competitivitat de les PIMEs.
  • Economia baixa en carboni.
  • Medi ambient i eficiència dels recursos.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar organismes responsables de desenvolupament econòmic a nivell local i regional, i gestors de fons estructurals.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Formulari de sol·licitud.

Contacte

INTERREG EUROPE. Policy Learning Platform.

Elena Ferrario: e.ferrario@policylearning.eu

 
Comparteix