Pressupost
Data límit

12.500.000,00 euros. (Es destinarà entre 1,2 i 1,6 milions d’euros per projecte).

Fins el 27 de juny de 2019, a les 12:00, hora de França.

Nom de la convocatòria Second call for horizontal projects.
Programa de finançament INTERREG MED – Cooperació territorial europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és finançar projectes de capitalització, que en aquest cas s’entén amb activitats de transferència, integració i lligams estratègics.

Les actuacions a desenvolupar es classifiquen en diferents tipus d’accions:

  • Accions de gestió de projecte.
  • Accions de comunicació.
  • Accions de construcció de comunitat.
  • Accions de transferència.
  • Accions de capitalització.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi pot presentar qualsevol tipus d’organització en consorci amb un mínim de components de quatre països diferents.

Cerca de socis

Pàgina de cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Manual del programa.

Pàgina web del programa.

Contacte

Interreg MED Managing Authority.

Pàgina de contacte.

 

Comparteix