Pressupost
Data límit
6.000.000 euros (Els projectes han de sol·licitar entre 750 mil i 1,5 milions d’euros).

Fins el 16 de febrer de 2021, 17:00h horari Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Reducing obstacles and promoting access to basic services for third-country nationals. AMIF-2020-AG-CALL-02.

Programa de finançament Fons per l’asil, les migracions i la integració – AMIF.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és millorar l’accés als serveis bàsics per a persones estrangeres tot identificant i reduint els obstacles d’accés a serveis de salut, mercat de treball, habitatge, serveis financers o de seguretat social.

Les propostes poden inclure una o més de les accions següents:

  • Desenvolupament i proves pilot de finestretes úniques per proveir informació i orientació de tot tipus de serveis.
  • Mecanismes i estructures per proveir un accés efectiu a serveis específics, i formació de personal d’aquests serveis.
  • Cooperació entre actors per proveir de serveis de salut mental.
  • Formació lingüística per a persones estrangeres.
  • Suport per l’accés a l’habitatge.
  • Suport per l’accés a serveis financers.
  • Formació per a personal involucrat en el suport a estrangers per a l’accés a serveis bàsics.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per consorcis d’un mínim de cinc organitzacions elegibles, establertes en cinc estats membres de la UE.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte DG Migration and Home Affairs.

Email: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europe.eu

Comparteix