Pressupost
Data límit

1.000.000,00 euros (es preveu finançar entre 700 mil i 1 milió d’euros per projecte).

Fins el 12 de gener de 2021, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Recovery of coastal and maritime tourism in the Western Mediterranean. EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-WESTMED.

Font del finançament

Fons europeu marítim i de la pesca – FEMP.

Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és enfortir la copetitivitat i sostenibilitat del turisme marítim i costaner a la Mediterrània occidental, com a part de l’economia blava.

Les propostes s’han d’adreçar almenys a una d’aquestes temàtiques:

  • Innovació en la gestió de la destinació.
  • Disseny de paquets ecoturístics.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi podran presentar consorcis d’un mínim de quatre organitzacions, una de les quals haurà de ser una autoritat pública de l’àmbit regional o local.

Més informació

Text de la convocatòria.

Programa de treball 2021.

Formulari de sol·licitud.

Contacte

The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Pàgina de contacte.

E-correu: cinea-emfaf-calls@ec.europa.eu

 
Comparteix