Planificació urbana integral, aprenent d’Europa

La publicació, basada en l’experiència dels principals programes de desenvolupament sostenible europeus, URBACT, UIA i EDUSI, i en el coneixement propi dels autors, és una caixa d’eines i bones pràctiques per canviar el «com fem les coses», i ajudar les institucions en la implementació de la planificació urbana integral.


HORIZON 2020 – Convocatòries d’interès local 2019-2020

L’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional ha elaborat un document de recull de les convocatòries d’interès local del Programa Marc de Recerca i Innovació  (Horizon 2020) per l’any 2019 (Octubre 2018).

 


L’Estratègia d’internacionalització del món local de la demarcació de Barcelona 

Recerca elaborada per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional que presenta un mapa dels principals recursos per a la promoció internacional d’una mostra de vint-i-dos municipis, així com de les principals accions i estratègies d’internacionalització d’aquests governs locals.


Previsió convocatòries d’interès local dels principals programes de finançament europeu 2018

L’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional ha elaborat un document que recull la previsió de convocatòries dels programes de finançament europeu fins a final de l’any 2018. (Juliol 2018).

 


Guia de l’Agermanament: un primer pas cap a la internacionalització dels municipis

Guia elaborada per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional sobre una de les peces clau per a la participació dels municipis i la seva ciutadania en l’àmbit internacional; els agermanaments (Juny 2017).

 


L’accés dels governs locals als fons estructurals 2014-2020

Document informatiu elaborat per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional sobre els diferents fons estructurals del període de finançament 2014-2020 vistos des de l’òptica local i emfatitzant les oportunitats existents pels municipis (Març 2015).

 


Obrint horitzons: treballar, estudiar… a Europa

Guia sobre les oportunitats laborals i de formació per a joves a la Unió Europea elaborada per l’Oficina del Europe Direct a Barcelona, ubicada a l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional. (Juny 2015).

 


Horizon 2020. Participació del món local al Programa Marc de Recerca i Innovació de la UE 2014-2020

Document informatiu elaborat  per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional  per tal d’apropar als ens locals el programa Horizon 2020, el Programa Marc de Recerca i Innovació 2014-2020 (Juny 2015).

 


Fons i programes comunitaris 2014-2020. Fitxes resum dels programes i els fons d’interès local

Recull de fitxes sobre tots els programes i fons de finançament europeus d’interès local del període 2014- 2020. Elaborat per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional (Febrer 2015).

 


Comparteix