Manual de la Guia pràctica de preparació i gestió de projectes europeus

Aquesta obra vol ser una eina pràctica per a la concepció, elaboració, gestió i avaluació de projectes transnacionals, en particular els susceptibles de finançament per part de la Unió Europea. Escrita en clau local, pretén posar a disposició de les administracions locals una metodologia de treball que els pugui ser d’utilitat.

 


Planificació urbana integral, aprenent d’Europa

La publicació, basada en l’experiència dels principals programes de desenvolupament sostenible europeus, URBACT, UIA i EDUSI, i en el coneixement propi dels autors, és una caixa d’eines i bones pràctiques per canviar el «com fem les coses», i ajudar les institucions en la implementació de la planificació urbana integral

 


HORIZON 2020 – Convocatòries d’interès local 2019-2020

L’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional ha elaborat un document de recull de les convocatòries d’interès local del Programa Marc de Recerca i Innovació  (Horizon 2020) per l’any 2019 (Octubre 2018).

 

 


L’Estratègia d’internacionalització del món local de la demarcació de Barcelona 

Recerca elaborada per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional que presenta un mapa dels principals recursos per a la promoció internacional d’una mostra de vint-i-dos municipis, així com de les principals accions i estratègies d’internacionalització d’aquests governs locals.

 


Guia de l’Agermanament: un primer pas cap a la internacionalització dels municipis

Guia elaborada per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional sobre una de les peces clau per a la participació dels municipis i la seva ciutadania en l’àmbit internacional; els agermanaments (Juny 2017).

 


L’accés dels governs locals als fons estructurals 2014-2020

Document informatiu elaborat per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional sobre els diferents fons estructurals del període de finançament 2014-2020 vistos des de l’òptica local i emfatitzant les oportunitats existents pels municipis (Març 2015).

 


Obrint horitzons: treballar, estudiar… a Europa

Guia sobre les oportunitats laborals i de formació per a joves a la Unió Europea elaborada per l’Oficina del Europe Direct a Barcelona, ubicada a l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional. (Juny 2015).

 


Horizon 2020. Participació del món local al Programa Marc de Recerca i Innovació de la UE 2014-2020

Document informatiu elaborat  per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional  per tal d’apropar als ens locals el programa Horizon 2020, el Programa Marc de Recerca i Innovació 2014-2020 (Juny 2015).

 


Fons i programes comunitaris 2014-2020. Fitxes resum dels programes i els fons d’interès local

Recull de fitxes sobre tots els programes i fons de finançament europeus d’interès local del període 2014- 2020. Elaborat per l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional (Febrer 2015).