Pressupost
Data límit
3.010.000 euros.

Fins el 18 de maig de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Call for proposals to protect and promote the rights of the child -CERV-2022-CHILD.

Programa de finançament CERV – Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu la promoció i protecció dels drets de la infància. En concret es vol enfortir els mecanismes de participació de la infància a nivell local i estatal.

Es poden finançar les actuacions següents:

  • Programes de participació infantil.
  • Ampliar els programes existents de participació.
  • Aprenentatge mutu, formació, intercanvi de bones pràctiques i cooperació.
  • Capacitació a nivell local, regional o estatal.
  • Conscienciació sobre la participació infantil.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de dues organitzacions, públiques o privades.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

E-correu: EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

Comparteix