Pressupost
Data límit

8.000.000,00 euros. (fins el 80% dels costos elegibles).

Fins el 26 d’agost de 2021, a les 17:00 hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Talent & Skills. CREA-MEDIA-2021-TRAINING

Programa de finançament Europa Creativa.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és impulsar el talent i les habilitats dels professionals del sector audiovisual, enfortir les seves capacitats per incorporar les innovacions digitals en el model de negoci al llarg de la cadena de valor.

Les iniciatives a presentar han de explotar les capacitats creatives i comercials de la transició digital en tots els formats i per a totes les plataformes.

Es poden finançar actuacions com ara formació i mentoria basats en sistemes innovadors que emprin les útlimes tecnologies digitals. L’objectiu és la millora de les habilitats i competències adaptades a les pràctiques canviants del mercat.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar organitzacions públiques i privades.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte

European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

E-correu: EACEA-MEDIA-TRAINING@ec.europa.eu

 

Comparteix