Pressupost
Data límit
880.000,00 euros (es finançaran projectes d’entre 400 mil i 440 mil euros, i entre el 50% i el 95%).

Fins el 15 d’octubre de 2020, a les 17:00 hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Support to civil society actors i China to strengthening of the rule of law and the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. EuropeAid/169966/DD/ACT/CN.
Programa de finançament Instrument europeu per a la democràcia i els drets humans – EIDHR.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és donar suport a l’enfortiment de l’estat de dret a la Xina i la promoció i protecció dels drets humans i les llibertat fonamentals mitjançant el suport als actors de la societat civil.

La convocatòria està orientada a tres prioritats:

  • Reforma legal i judicial.
  • Accés a la justícia per a grups vulnerables.
  • Promoció dels drets humans.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar agències i institucions del sector públic a nivell local, entre d’altres.
Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Contacte Comissió Europea. DG per la Cooperació Internacional i el Desenvolupament.

Pàgina de contacte.

Comparteix