Pressupost
Data límit
5.000.000,00 euros (finançament màxim del 80% dels costos elegibles).

Fins l’1 d’abril de 2020, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Prorrogat fins el 15 d’abril.

Nom de la convocatòria Call for proposals to promote the effective implementation of the principle of non-discrimination. REC-RDIS-DISC-AG-2020.
Programa de finançament Programa de drets, igualtat i ciutadania – REC.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria es centra en sis prioritats:

  • Promoure la gestió de la diversitat.
  • Lluita contra la discriminació per motius d’orientació sexual.
  • Lluita contra la discriminació per motius de raça o origen ètnic.
  • Lluita contra la discriminació de l’ètnia gitana.
  • Promoció de la no discriminació (reservat a autoritats públiques).
  • Registre de dades sobre igualtat.

Les activitats que es poden desenvolupar dins de cada prioritat són: 

   • Capacitació, formació i suport a les víctimes.
   • Intercanvi de bones pràctiques, cooperació, i transferència de coneixements.
   • Difusió i conscienciació. Campanyes en mitjans.
   • Registre de dades, fonts d’informació, seguiment i retiment de comptes.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per un consorci d’almenys dues entitats, preferiblement públiques, establertes en un país participant del Programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte

Comissió Europea. DG de Justícia i Consum.

E-correu: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Comparteix