Pressupost
Data límit
12.24000.000 euros (fins el 90% de finançament).

Fins el 24 de febrer de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Call for proposals to promote equality and to fight against racism, xenophobia and discrimination. CERV-2022-EQUAL.

Programa de finançament CERV – Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu la prevenció i la lluita contra la intolerància, el racisme, la xenofòbia i la discriminació, en particular per motiu d’origen ètnic o racial, color, religió, orientació sexual, identitat de gènere, i més concretament quan es manifestin en forma d’antigitanisme, antisemitisme, odi antimusulmà, antiafricà o LGTBIQfòbia.

Les temàtiques o prioritats on s’hauran d’enquadrar les propostes són:

  • Lluita contra la intolerància, el racisme, la xenofòbia, la discriminació i els delictes d’odi.
  • Gestió de la diversitat i la inclusió a la feina, tant en el sector públic com el privat.
  • Lluita contra la discriminació del col·lectiu LGTBIQ mitjançant la implementació d’estratègies d’igualtat.
  • Prevenció i lluita contra els discursos d’odi online.
  • Millora de la resposta de les autoritats públiques a la discriminació, el racisme i la xenofòbia.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de dues organitzacions, públiques o privades.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

E-correu: EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

Comparteix