Pressupost
Data límit
6.800.000 euros (fins el 90% de finançament).

Fins el 16 de març de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Call for proposals to promote gender equality. CERV-2022-GE.

Programa de finançament CERV – Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu la implantació de polítiques per promoure el ple exercici de drets, llibertat d’estereotips de gènere, i igualtat.

Les prioritats dels projectes s’hauran de centrar en:

  • Participació igualitària i representació de les dones i homes en el procés de decisió pública.
  • Lluita contra els estereotips de gènere.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de dues organitzacions, públiques o privades.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

E-correu: EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

Comparteix