Pressupost
Data límit

1.700.000,00 euros.

Fins el 30 de setembre de 2020 a les 14:00.

Nom de la convocatòria

Convocatoria pública para la concesión de ayudas para la ejecución de proyectos singulares promovidos por terceras entidades orientados a la modernización comercial del programa de apoyo a la competitividad del comercio minorista 2020.

Font del finançament FEDER – Fons europeu de desenvolupament regional.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

Convocatòria destinada a finançar actuacions que es desenvolupin en zones comercials, en l’àmbit urbà o rural, que hagin patit un descens de l’activitat comercial o bé siguin estratègiques per al desenvolupament comercial i el creixement econòmic de la zona, i que responguin a alguna de les següents finalitats:

  • Dinamització, modernització i incorporació de la innovació i la ecoinnovació, així com la regeneració econòmica i social.
  • Revitalització de zones tradicionalment comercials que es trobin en situació d’especial deteriorament a causa de la pandèmia de la COVID-19.
  • Projectes de millora i modernització d’equipaments comercials i incorporació de noves tecnologies en mercats municipals.
  • Millora de l’oferta comercial dirigida al turisme de compres que inclogui innovació i modernització en l’operativa de serveis i distribució de l’oferta comercial.
  • Projectes de millora d’espais de venda no sedentària i mercats municipals per adequar-los a les mesures de prevenció del coronavirus.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar comunitats autònomes i ens locals.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte

Cámaro Oficial de Comercio, Industria, Servicions y Navegación de España.

E-correu: jon.bilbao@camara.es

 
Comparteix