Pressupost
Data límit
28.000.000,00 euros (subvenció segons actuacions i mòduls).
10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació al DOGC.
Nom de la convocatòria Resolució EMT/ /2022, de , per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2022, per a la concessió de subvencions destinades al finanament dels Projectes Singulars (SOC SINGULARS). BDNS657702.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Les actuacions incloses en els Projectes Singulars estan encaminades a proporcionar a les persones participants les competències bàsiques, tècniques i transversals, necessàries per incorporar-se al món laboral o bé per reemprendre la seva formació tornant al sistema educatiu.

Les actuacions subvencionables d’aquesta convocatòria són:

  • Actuacions d’orientació i acompanyament.
  • Formació professionalitzadora del catàleg d’especialitats formatives del SOC.
  • Prospecció.
  • Contractació laboral.
  • Mobilitat geogràfica.
  • Coordinació del projecte.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar ens locals i les seves entitats dependents o vinculades, entre d’altres.
Més informació Pàgina web de la BDNS.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix