Projectes singulars 2021, línia 2. BDNS540327. (FSE).

Pressupost
Data límit

500.000,00 euros.

Fins el 16 d’agost de 2021.

Nom de la convocatòria RESOLUCIÓ TSF/XX/2020, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finanament de la Línia 2 dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. BDNS540327.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació. En concret es preveuen experiències professionals per a joves participants a les actuacions de la Línia 1 amb l’objectiu
d’adquirir una experiència laboral.

Seran subvencionables les experiències professionals realitzades a través d’un contracte laboral per a joves participants a les actuacions de la línia 1.

Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar ens locals i les seves entitats depenents o vinculades.
Més informació

Pàgina de la Base de dades de subvencions.

Convocatòria.

Bases reguladores.

Pàgina web de la convocatòria.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix