Convocatòria Projectes pilot de compra pública d’innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals. TES/3484/2019. (FEDER).

Pressupost
Data límit
10.000.000,00 euros (finançament fins el 50% de la despesa total subvencionable. La despesa tota subvencionable mínima dels projectes és de 500 mil euros).

Fins el 16 de març de 2020.

Nom de la convocatòria Convocatòria  per a l’assignació de cofinançament de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a ens locals de Catalunya per a la realització de projectes pilot de compra pública d’innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals. TES/3484/2019.
Programa de finançament FEDER – Fons europeu de desenvolupament regional.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Els projectes a finançar han de produir un canvi de tendència en el servei de recollida selectiva, pel que fa a l’assoliment dels objectius de recollida selectiva i prevenció, a la millora de la qualitat dels residus recollits i a l’optimització de la seva valoració material.  Els contractes que incloguin compra pública d’innovació han de recollir en els criteris d’adjudicació els indicadors d’innovació i de millora esperats.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants i els ens supramunicipals de Catalunya que siguin competents en la recollida selectiva de residus de l’àmbit territorial del projecte, o que tinguin aquesta competència delegada.

Més informació Text de la convocatòria.

Text de les bases reguladores.

Contacte Agència de Residus de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix