Pressupost
Data límit
75.000.000,00 euros (finançament fins el 60%).

Fins el 8 de setembre de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Fins el 30 de març de 2023 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Strategic Nature Projects. LIFE-2022-STRAT-NAT-SNAP-two-stage.

Programa de finançament Programa pel medi ambient i l’acció pel clima – LIFE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu impulsar la implementació de plans de natura i altres plans estratègics que contemplin els objectius de la Unió sobre polítiques de biodiversitat o sobre l’espai natural.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de dues organitzacions públiques o privades.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Pàgina de contacte.

E-correu: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Comparteix