Pressupost
Data límit

68.607.267,00 euros. (finançament fins el 60% en projectes a gran escala, i fins el 80% en projectes a petita escala).

Fins el 31 de març de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

European Cooperation projects Small Scale. CREA-CULT-2022-COOP-1.

European Cooperation projects Medium Scale. CREA-CULT-2022-COOP-2.

European Cooperation projects Large. CREA-CULT-2022-COOP-3

Programa de finançament Europa Creativa.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és donar suport als sectors culturals i creatius en projectes de creació i circulació transnacional, i innovació.

Les prioritats que han de tractar els projectes han de comprendre una o dues de les següents:

  • Audiències.
  • Inclusió social.
  • Sosteniblitat.
  • Noves tecnologies.
  • Dimensió internacional.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

S’hi poden presentar organitzacions públiques i privades.

Cerca de socis

Cerca de socis de la convocatòria: veure espai de cada línia de convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte

European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

E-correu: EACEA-CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu

 

Comparteix