Pressupost
Data límit
10.000.000,00 euros (la Comissió estima una contribució d’entre 400 mil i 2 milions d’euros per projecte).

Fins el 6 d’octubre de 2021 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Circular Cities and Regions Initiative’s project development assistance (CCRI-PDA). HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-02.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu donar suport a autoritat locals i regionals en aspectes tècnics, econòmics i legals per al finançament de projectes d’econcomia circular en el seu àmbit territorial. Les propostes s’han de centrar en el llençament de programes de finançament de projectes de l’economia circular.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Alimentació, bioeconomia, recursos naturals, agricultura i medi ambient”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix