Programa Treball i Formació COVID-19. TSF/1419/2020. (FSE).

Pressupost
Data límit
15.000.000,00 euros (Subvencions per mòdul econòmic segons contracte i formació).

Fins el 12 de juliol de 2020.

Nom de la convocatòria Convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació, que preveu el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de trasnparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. TSF/1419/2020.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Subvencions destinades a dur a terme projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores, especialment les que tenen més dificultats d’accés al mercat laboral, per mitjà d’accions d’experiència laboral i accions de formació.

Línies de subvenció:

  • Treball i Formació per a persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a partir del 16 de març de 2020, aquest inclòs, (COVID), que inclou un tipus d’acció en funció de la durada.
  • Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts (PANP-COVID), que inclou un tipus d’acció en funció de la durada.

Àmbits d’actuació:

  • Activitats de suport a la represa de l’activitat.
  • Activitats d’interès social i educatiu.
  • Altres activitats addicionals als àmbits d’actuació habituals de les entitats locals.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades a aquelles.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Text de les bases.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.

E-correu: treballiformacio.soc@gencat.cat

Comparteix