Convocatòria de subvencions: Programa referent d’ocupació juvenil. ORDRE TSF/288/2018.

Pressupost
Data límit
2.600.000,00 euros (es subvencionarà un màxim de 32.000,00 euros per projecte).

Fins el 17 de desembre de 2018.

Nom de la convocatòria Programa referent d’ocupació juvenil. Ordre TSF/288/2018.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu del Programa referent d’ocupació juvenil és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves, per tal d’oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cadascú, mitjançant l’establiment d’unes unitats especialitzades en el territori.

Es podran finançar actuacions d’intervenció directa d’informació, orientació i acompanyament als i les joves, i actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius i/o d’altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que indirectament impactin sobre una millor situació dels i les joves d’un territori.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms o les entitats dependents o vinculades a aquells, que pertanyin als municipis o comarques respectivament.

Més informació Bases reguladores.

Pàgina web de convocatòries del SOC.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix