Convocatòria de subvencions: Programa referent d’ocupació juvenil. ORDRE TSF/288/2018.

Pressupost
Data límit
2.600.000,00 euros (es subvencionarà un màxim de 32.000,00 euros per projecte).Fins el 17 de desembre de 2018.
Nom de la convocatòria Programa referent d’ocupació juvenil. Ordre TSF/288/2018.
Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu del Programa referent d’ocupació juvenil és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves, per tal d’oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cadascú, mitjançant l’establiment d’unes unitats especialitzades en el territori.

Es podran finançar actuacions d’intervenció directa d’informació, orientació i acompanyament als i les joves, i actuacions desenvolupades amb els professionals de centres educatius i/o d’altres dispositius sociolaborals, com entitats formatives, de serveis socials o salut i que indirectament impactin sobre una millor situació dels i les joves d’un territori.

Criteris d’elegibilitat i partenariat

Els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms o les entitats dependents o vinculades a aquells, que pertanyin als municipis o comarques respectivament.

Més informació Bases reguladores.

Pàgina web de convocatòries del SOC.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix