Pressupost
Data límit
1.000.000,00 euros.
Fins 15 dies després de la publicació de la convocatòria al DOGC.
Nom de la convocatòria

Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix de formació amb compromís de contractació per a persones desocupades, per a la realització d’accions. BDNS636344.

Programa de finançament Fons social europeu – FSE.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és la realització d’accions formatives per l’ocupació adreçades a millorar la qualificació i l’ocupabilitat de les persones treballadores, prioritàriament de les desocupades.

Es consideraran actuacions subvencionables les accions de formació professional per a l’ocupació, destinades a la capacitació o a la millora professional.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats, públiques o privades, inscrites al Registre d’entitats de formació.
Més informació Pàgina web de la BDNS

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pàgina de contacte.
Comparteix