Programa de consumidors

Programa de consumidors
Programa: Programa de consumidors
Informació general: El programa de consumidors de la Comissió Europea pretén assegurar que els ciutadans europeus puguin gaudir plenament dels seus drets com a consumidors, a més de recolzar el creixement d’iniciatives innovadores enfocades al consum per tal de complir amb els objectius que estableix l’estratègia “Europa 2020” que vol promoure de forma activa el mercat comú europeu. Aquest programa està desenvolupat per l’agència “CHAFEA” és a dir, l’Agència Executiva per als consumidors, la salut i els aliments, que s’emmarca dins de la Direcció General de Salut i Consum de la Unió Europea.
Entitat convocant: Comissió Europea: Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA)
Base Jurídica: Reglament (UE) núm. 254/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre el Programa Plurianual de Consumidors pel període 2014/2020 i pel qual es deroga la decisió núm. 1926/2006/CE [DOUE L 84/42 20.3.2014]
Objecte:

Es busca aconseguir un mercat únic de productes segurs per al benefici dels ciutadans. Un mercat únic on els ciutadans estiguin ben representats per les organitzacions de consumidors professionals, un mercat en què els ciutadans coneguin i exerceixin els seus drets com a consumidors, contribuint així al creixement dels mercats competitius.

Els ciutadans han de gaudir d’accés als mecanismes de reparació en cas de problemes, sense necessitat de recórrer als procediments judicials que són llargs i costosos per a ells, i han de veure en els governs una col·laboració concreta i eficaç entre les organismes nacionals de suport a l’aplicació dels drets dels consumidors, donant suport a aquest amb els seus consells i ajudes.

Accions: El programa de consumidors s’articula al voltant de les següents accions:

  1. Accions conjuntes entre les autoritats nacionals responsables del reforçament de les lleis per a la protecció dels consumidors.
  2. Accions específiques de vigilància conjunta.
  3. Accions per a l’intercanvi de responsables públics en l’àrea de la cooperació per a la protecció dels consumidors.
  4. Accions per a l’intercanvi de responsables públics en l’àrea de la seguretat dels productes de consum.
  5. Accions per a la xarxa de centres de consum europeus.
Termini: 2014-2020 Periodicitat: Convocatòries plurianuals
Convocatòries:
  • GPSD-01-2014Acció conjunta per a consolidar i millorar la seguretat dels productes a través d’una seguretat efectiva al llarg de la Unió [Pressupost disponible 2.000.000 euros] [Tancada el 07/10/2014, 17:00h horari Brussel·les] Aquesta convocatòria pretén incentivar accions conjuntes per a millorar la seguretat dels productes no alimentaris que arriben a la Unió Europea a través de; controls de qualitat, operacions de vigilància del mercat, promovent intercanvis d’experiències i sessions de treball i conferències.
Procediment i documentació de sol·licitud: Guia per participants en el programa de consum
Programa de treball pel 2014 en matèria de consum
Portal dels participants on es pot trobar tota la informació vinculada a com funcionen les convocatòries
Pressupost: El pressupost total pel programa de salut pel període 2014/2020 és de 188,8 milions euros.
Projectes anteriors: Informació Web d’Informació: Informació
Vídeo del programa
Cerca de Socis: Informació
Contacte del programa: Comissió Europea: Direcció General de Salut i Consumidors
Nicolas LE PAIGE
4 Rue Breydel o 101 Rue Froissart
1040 Brussel·les – Bèlgica
Telf. +32 (0)2 29 60210
E-mail: Nicolas.LEPAIGE@ec.europa.eu

CHAFEA – Consumers, Health and Food Executive Agency
Salvatore MAGAZZU
Cap de la unitat de Consumidors i seguretat alimentària
Telf. +352-4301-34096
Dades de contacte de l’oficina:
E-mail: eahc@ec.europa.eu
Phone: +352-4301-32015
Fax: +352-4301-30359

Contacte Diputació de Barcelona: Oficina d’Europa i Estratègia Internacional
Direcció de Relacions Internacionals
C/Londres, 55 1ª Planta 08036 Barcelona
Telèfon: +34 93 402 20 77 o.europa.eint@diba.cat
 diba
Print Friendly, PDF & Email
0
  Convocatòries relacionades

Add a Comment


20 − eleven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.