Pressupost
Data límit
8.149.717,05 euros (Subvencions per mòdul econòmic diari de 37,01 euros).

Fins el 30 de juny de 2022.

Nom de la convocatòria RESOLUCIÓ EMT/1790/2022, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS).
Programa de finançament FSE+ – Fons social europeu +
Objectius de la convocatòria i activitats finançables Subvencions destinades a finançar projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, proporcionant-los formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Inclou aquestes actuacions ocupacionals:

  • Prospecció i assessorament d’empreses.
  • Acompanyament en el procés de contractació i formació.
  • Formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats del participant (entre un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores).
  • Experiència professional mitjançant contracte laboral (durada contracte subvencionat: mínim 6 mesos – màxim 9 mesos)
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar empreses, autònoms, societats civils privades i entitats i institucions sense afany de lucre.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Bases reguladores.

Contacte Servei d’Ocupació de Catalunya.

Pàgina de contacte.

E-correu: 30plus.soc@gencat.cat

Comparteix