Pressupost
Data límit
3.500.000,00€

Fins el 8 de juny de 2021, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Prevention and Preparedness for Marine Pollution at Sea and on Shore. UCPM-2021-PP-MARIPOL.

Programa de finançament Mecanisme de protecció civil i ajut humanitari – UCPM.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La finalitat de la convocatòria és incrementar la prevenció i protecció davant dels efectes dels desastres marítims, tant al mar com a la costa.

Les propostes s’han de focalitzar en una d’aquestes prioritats:

  • Desenvolupament de la capacitat de resposta per a incidents de contaminació marina.
  • Millora de la coordinació regional i intersectorial.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de 2 organitzacions de dos països de la Unió o països participants.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte Comissió Europea . DG Humanitarian Aid and Civil Protection.
Pàgina de contacte.E-correu: ECHO-CP-P&P@ec.europa.eu
Comparteix