Pressupost
Data límit

3.000.000,00 euros. (Projectes finançables fins el 85%).

Fins el 5 de març a les 17:00, hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Prevention and Preparedness for Marine Pollution at Sea and on Shore. UCPM-2020-MARIPOL-AG.
Programa de finançament Mecanisme de protecció civil de la Unió – UCPM.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

L’objectiu de la convocatòria és la prevenció i protecció dels efectes dels desastres en l’entorn marítim. Les prioritats de la convocatòria en què s’han de centrar les sol·licituds són:

  • Desenvolupament de la capacitat de resposta als incidents de pol·lució marina.
  • Millora de la coordinació regional i sectorial.
Criteris d’elegibilitat i partenariat

Les sol·licituds han de ser presentades per un consorci d’un mínim de 2 entitats (ens públics, privats, o organitzacions internacionals) de 2 estats participants (estats de la UE, Islàndia, Noruega, Macedònia, Montenegro, Sèrbia i Turquia).

Cerca de socis

Pàgina de cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Pàgina web de la convocatòria.

Convocatòria.

Contacte

Comissió Europea . DG Humanitarian Aid and Civil Protection.
Pàgina de contacte.

E-mail de contacte: ECHO-CP-P&P@ec.europa.eu

 

Comparteix