Pressupost
Data límit
12.435.000,00 euros (finançament màxim del 80% dels costos elegibles).

Fins l’1 d’abril de 2020, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Prorrogat fins el 15 d’abril.

Nom de la convocatòria Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young people and women. REC-RDAP-GBV-AG-2020.
Programa de finançament Programa de drets, igualtat i ciutadania – REC.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables

La convocatòria es centra en quatre prioritats:

  • Prevenció de la violència de gènere.
  • Fer front a la violència en línia contra les dones.
  • Suport a infància, joventut i dones que són víctimes de violència.
  • Prevenció, lluita i resposta a l’assetjament escolar.

Les activitats que es poden desenvolupar dins de cada prioritat són: 

   • Conscienciació i apoderament.
   • Capacitació i formació per a professionals.
   • Disseny, implementació i desenvolupament de protocols, mètodes i eines.
   • Disseny, implementació i facilitació de l’accés a serveis especialitzats de suport.
   • Intercanvi de bones pràctiques.
Criteris d’elegibilitat i partenariat Les sol·licituds han de ser presentades per un consorci d’almenys dues entitats, preferiblement públiques, establertes en un país participant del Programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la DIputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Guia per a sol·licitants.

Contacte

Comissió Europea. DG de Justícia i Consum.

E-correu: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Comparteix