Pressupost
Data límit
60.000.000,00 euros (es preveu el finançament de 10 milions per projecte).

Primer termini: fins l’1 de febrer de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Segon termini: fins el 6 de setembre de 2022 a les 17:00h, horari de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Prevention of obesity throughout the life course. HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage.

Programa de finançament Horizon Europe.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectiu investigar sobre els diferents factor que condueixen a l’obesitat: hàbits d’alimentació, activitat física, entorn, etc. Així com també la caracterització de l’obesitat segons estatus socioeconòmic, gènere, grups d’edat, diversitat cultural o entorn urbà/rural.

Les propostes han d’involucrar diferents actors (per exemple autoritats locals) i han d’adoptar una visió que posi el pacient al centre i que l’apoderi en un diàleg amb els professionals de la salut i les famílies.

Criteris d’elegibilitat i partenariat Consorcis d’un mínim de tres entitats jurídiques, almenys una d’elles en un estat membre, i almenys dues més establertes en altres països de la Unió o països associats al programa.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Especificacions generals del programa Horizon Europe.

Pla de treball: “Salut”.

Manual online per a la presentació de propostes.

Contacte Comissió Europea. DG Recerca i Innovació.

Pàgina de contacte.

Comparteix