Pressupost
Data límit
30.500.000 euros (finançament fins el 90%).

Fins el 12 d’abril de 2022, a les 17:00 hores de Brussel·les.

Nom de la convocatòria

Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children – CERV-2022-DAPHNE

Programa de finançament CERV – Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables La convocatòria té com a objectius la lluita contra la violència de gènere; la lluita contra la violència cap a la infància, persones joves, i altres grups de risc com persones amb discapacitats i del col·lectiu LGTBIQ; i donar suport a les víctimes de la violència.

Les prioritats de la convocatòria són:

  • Prevenció de la violència de gènere.
  • Combatre actituds negatives contra dones i nenes.
  • Prevenir la violència de gènere atacant les causes d’origen.
  • Millorar i donar suport a la recollida de dades.
  • Enfortir la resposta a les víctimes tant a nivell estatal com local.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de dues organitzacions, públiques o privades.
Cerca de socis Cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Text de la convocatòria.

Contacte European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

E-correu: EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu

Comparteix