Pressupost
Data límit
4.000.000,00€ (les sol·licituds hauran de ser d’entre 500 mil i 3 milions d’euros. Es finançarà un màxim del 90% de les despeses elegibles).

Fins el 24 de novembre de 2020 a les 17:00, hora de Brussel·les.

Nom de la convocatòria Prevent radicalisation. ISFP-2020-AG-RAD.
Programa de finançament Comissió Europea.
Objectius de la convocatòria i activitats finançables L’objectiu de la convocatòria és finançar projectes contra la radicalització, inclosos l’islamisme i la violència d’extrema dreta, especialment centrats en la desvinculació i la reintegració de les persones involucrades.
Criteris d’elegibilitat i partenariat S’hi poden presentar consorcis d’un mínim de dos socis de dos països diferents de la UE.
Més informació Pàgina web de la convocatòria.

Convocatòria.

Pla de treball ISFP 2020.

Cerca de socis Pàgina de cerca de socis de la convocatòria.

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona.

Contacte Comissió Europea. DG Migració i Afers Interns.

E-correu: home-isf@ec.europe.eu

Comparteix